Kdy podat stížnost

Pokud jste přesvědčeni, že jednáním nebo opomenutím naší společnosti (UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r. o.) nebo našich podřízených finančních agentů byla porušena vaše práva nebo zájmy, případně nás chcete upozornit na konkrétní nedostatky, či porušení předpisů.

Jak podat stížnost

 • Vyplňte tiskopis stížnosti
 • Vyplněný tiskopis nám
  • Pošlete poštou na adresu UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r. o- Želetavská 1, 140 10 Praha
  • Pošlete e-mailem na adresu pojmakler@unicreditleasing.cz
  • Nebo přineste osobně na kteroukoliv pobočku UniCredit Leasing a. s.

Řešení stížnosti

Doporučeně vám ve lhůtě 30 dnů doručíme naše stanovisko. V případě, že jde o opodstatněnou stížnost, seznámíme vás s přijatými opatřeními, provedenými pro odstranění zjištěných nedostatků. Pokud budeme potřebovat doplňující údaje, vyžádáme si je od vás dodatečně.

Po odstranění nedostatků považujeme stížnost za vyřízenou.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, že s námi nebudete během vyřizování spolupracovat bez udání vážného důvodu, můžeme posuzování žádosti ukončit.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici na telefonním čísle 844 11 33 55 nebo na e-mailové adrese pojmakler@unicreditleasing.cz

Zamítnutí stížnosti

Vyhrazujeme si právo zamítnout stížnosti:

 • které mají charakter poptávky nebo informace,
 • anonymní žádosti,
 • nebo neúplně vyplněné stížnosti.

Anonymní stížnosti vyřizujeme pouze v případech, pokud obsahují konkrétní údaje svědčící o porušení právních předpisů nebo podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu se stěžovatelem.